Защита на лични данни

Събиране, обработка и употреба на лични данни

Предоставянето на вашите лични данни е доброволно в контекста на сключването и съществуването на договорни отношения със Sre6ti4ka. Ако не искате Sre6ti4ka да обработва вашите лични данни, Sre6ti4ka не може да осигури услугата си. Моля, вижте следната информация за подробности относно това, което Sre6ti4ka събира.

При регистрация чрез Facebook ("Facebook Вход")

Sre6ti4ka ви дава възможност да се регистрирате чрез вашия Facebook акаунт. Ако я използвате, ще получим данните, необходими за регистрация от Facebook. Поради това е необходим трансфер на данни.

Нямаме влияние върху количеството данни, събирани от Facebook, чрез Facebook Вход. Ако не искате Facebook да събира информация за вас във връзка с използването на нашата онлайн услуга и да я използва за собствени цели, не трябва да използвате Facebook Вход.

За повече информация относно целта и обхвата на проучването и по-нататъшната обработка и използване на вашите данни от Facebook, както и вашите права и възможности за защита на вашите данни, моля вижте декларацията за поверителност на Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Основни "бисквитки"

Необходими са определени "бисквитки", за да направим нашите онлайн услуги безопасни и лесни за използване. Тази категория включва:

  • Бисквитки, които служат за идентифициране или удостоверяване на нашите потребители
  • Бисквитки, които съхраняват временно определени записи от потребители
  • Бисквитки, които съхраняват определени потребителски предпочитания

Рекламни "бисквитки" и проследяване от трети страни

Ние също така позволяваме на други компании да събират данните на нашите потребители чрез рекламни бисквитки или пиксели. Това позволява на нас и на трети страни да предоставят на потребителите на нашите онлайн услуги рекламиране свързано с интересите им въз основа на анализ на поведението им (напр. реклами с щракване върху банери, посетени подстраници) като цяло и не само във връзка с онлайн услугите.

Бисквитките и/или пикселите на трети страни, които може да бъдат намерени в Sre6ti4ka са:

Доставчик Адрес Декларация за поверителност
Google Analytics https://analytics.google.com https://policies.google.com/privacy
Google AdSense https://www.google.com/adsense https://policies.google.com/privacy