Защита на лични данни

Събиране, обработка и употреба на лични данни

Предоставянето на вашите лични данни е доброволно в контекста на сключването и съществуването на договорни отношения със Sre6ti4ka. Ако не искате Sre6ti4ka да обработва вашите лични данни, Sre6ti4ka не може да осигури услугата си. Моля, вижте следната информация за подробности относно това, което Sre6ti4ka събира.

Каква информация изисква Sre6ti4ka от своите членове, за да изпълни договора?

За да се извършват услугите, описани в Общите условия на Sre6ti4ka, е необходимо събирането на някои лични данни, които потребителят предоставя, включително в контекста на процеса на регистрация.

При първоначалната основна регистрация потребителят трябва да предостави определена минимална информация, без която регистрацията не може да бъде завършена. Тези задължителни данни се състоят от:

  • E-mail адрес
  • Пол
  • Дата на раждане

При регистрация чрез Facebook ("Facebook Вход")

Sre6ti4ka ви дава възможност да се регистрирате чрез вашия Facebook акаунт. Ако я използвате, ще получим данните, необходими за регистрация от Facebook. Поради това е необходим трансфер на данни.

Нямаме влияние върху количеството данни, събирани от Facebook, чрез Facebook Вход. Ако не искате Facebook да събира информация за вас във връзка с използването на нашата онлайн услуга и да я използва за собствени цели, не трябва да използвате Facebook Вход.

За повече информация относно целта и обхвата на проучването и по-нататъшната обработка и използване на вашите данни от Facebook, както и вашите права и възможности за защита на вашите данни, моля вижте декларацията за поверителност на Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Цел на обработката

Sre6ti4ka обработва лични данни на своите потребители за следните цели:

  • Да изпълнява услугите, описани в Общите условия. (Правно основание за събирането на данни е изпълнението на договорните отношения, сключени с вас като потребител)
  • За злоупотреба, превенция и защита. Данните се съхраняват в база данни под псевдоним и се сравняват с емпирични стойности. Ако автоматизираната обработка разкрие подозрение за злоупотреба, служител на Sre6ti4ka преглежда рейтинга и подлежащите му улики, а след това информацията в свободен текст и снимките на профила. Също така, представител за обслужване на клиенти преглежда доклади за нарушения на договора от други членове. (Правно основание е законният интерес на Sre6ti4ka и неговите потребители, че услугата Sre6ti4ka не злоупотребява с договорни и/или незаконни действия на трети страни)
  • За функционалността на уеб сайта, за оптимизиране на уеб сайта и за гарантиране на сигурността на информационните технологии на Sre6ti4ka. В този случай Sre6ti4ka използва технически необходими и ненужни бисквитки или "бисквитки" за анализ (правната основа е законният интерес на Sre6ti4ka и неговите потребители, че услугата Sre6ti4ka може да се използва безопасно и лесно и качеството на нашия уеб сайт и съдържание постоянно се подобрява)
  • За интегрирането на социалните приставки и функциите на социалните споделяния. (Правната основа е легитимният интерес на Sre6ti4ka, за да се съобразят с искането на потребителите, които са активирали социалната приставка, за да споделят информацията си с подходящата социална мрежа)

Правно основание за обработката на лични данни

Доколкото получаваме съгласието на субекта на данни за обработката на лични данни, чл. 6, ал. 1, точка a на Общият регламент за защита на данните на ЕС (GDPR) е правно основание.

При обработване на лични данни, необходими за изпълнение на договорните отношения на Sre6ti4ka, чл. 6, ал. 1, точка b на GDPR е правно основание. Това важи и за обработването на данни, необходими за извършване на преддоговорни действия.

Ако обработката е необходима за защита на законния интерес на Sre6ti4ka или на трета страна, като например нейните членове, и интересите, основните права и свободи на субекта на данни не преобладават над споменатия първи интерес, чл. 6, ал. 1, точка f на GDPR е правно основание за обработка.

Права на субекта на данните

Имате право на достъп и при определени условия на поправка, изтриване, ограничаване на обработката или възражения срещу обработката на личните ви данни и преносимостта на данните.

Моля, използвайте информацията в "Контакт", за да защитите правата си. Моля, уверете се, че можем ясно да Ви идентифицираме.

Друга възможност е да използвате опциите за настройка в потребителския си профил, за да коригирате данните, предоставени по време на регистрацията. Можете също да изтриете данните на профила си сами. Моля, обърнете внимание, че първоначално данните Ви ще бъдат блокирани само ако заличаването е предотвратено от периоди на задържане.

Контакт

За информация и предложения относно защитата на данните ние сме на Ваше разположение. Считаме, че не обработваме данни в голям мащаб по смисъла на GDPR, затова нямаме служител за защита на данните.

Ако искате да се свържете с нас, можете да го направите както следва: admin@sre6ti4ka.com

Основни "бисквитки"

Необходими са определени "бисквитки", за да направим нашите онлайн услуги безопасни и лесни за използване. Тази категория включва:

  • Бисквитки, които служат за идентифициране или удостоверяване на нашите потребители
  • Бисквитки, които съхраняват временно определени записи от потребители
  • Бисквитки, които съхраняват определени потребителски предпочитания

Рекламни "бисквитки" и проследяване от трети страни

Ние също така позволяваме на други компании да събират данните на нашите потребители чрез рекламни бисквитки или пиксели. Това позволява на нас и на трети страни да предоставят на потребителите на нашите онлайн услуги рекламиране свързано с интересите им въз основа на анализ на поведението им (напр. реклами с щракване върху банери, посетени подстраници) като цяло и не само във връзка с онлайн услугите.

Бисквитките и/или пикселите на трети страни, които може да бъдат намерени в Sre6ti4ka са:

Доставчик Адрес Декларация за поверителност
Google Analytics https://analytics.google.com https://policies.google.com/privacy
Google AdSense https://www.google.com/adsense https://policies.google.com/privacy