Рейтинг

Искате да имате висок рейтинг в сайта, но не знаете как да го постигнете? Това е страницата, на която можете да разберете. Ще Ви обясним в детайли как се определя вашият рейтинг и как можете да го повишите. Първо ще кажем няколко основни неща за рейтинга:

жълтица
 • Рейтингът е положително цяло число и се изменя в интервала от 1 до 1000.
 • Когато създадете профила си, първоначалният Ви рейтинг е 1.
 • Високият рейтинг Ви дава някои съществени преимущества. Едно от тях е, че при търсене в сайта, резултатите са подредени спрямо рейтингите на потребителите.

Важно: на тази страница са дадени само някои насоки за повишаване на Вашия рейтинг. Имайте предвид, че правилата, по които се изменя рейтинга не се изчерпват с посочените тук. Освен това, администраторите си запазват правото да променят правилата по всяко време и без предупреждение.

Как можете да повишите рейтинга си?

Основният начин за увеличаване на рейтинга в сайта е изпращане и получаване на подаръци. За всеки изпратен подарък, рейтингът на изпращача му се увеличава с броя похарчени жълтици, а рейтингът на получателя му - с два пъти повече.
Например: Изпращате подарък роза на Мария. Розата струва 5 жълтици, затова Вашият рейтинг се увеличава с 5 единици, а рейтингът на Мария се увеличава с 10 единици.

Какви други начини има за повишаване на рейтинга?

 • В случай, че нямате главна снимка и добавите такава, рейтингът Ви се увеличава с 5 единици.
 • При добавяне на нова снимка, рейтингът ви се увеличава с 1 единица.
 • В случай, че нямате описание и добавите такова, рейтингът Ви се увеличава с 2 единици.
 • Ако попълните поне половината от незадължителните данни за себе си, рейтингът Ви се увеличава с 3 единици.
 • След като получите първите 5 коментара към вашия профил, рейтингът Ви се увеличава с 5 единици.

Кога рейтингът Ви намалява?

 • В случай, че премахнете главната си снимка, рейтингът Ви намалява с 5 единици.
 • Ако премахнете своя снимка, рейтингът Ви намалява с 1 единица.
 • Ако премахнете повече от половината незадължителни данни за себе си, рейтингът Ви намалява с 3 единици.